Doprava Doprava

Informace o dopravě


Návody Návody

Řešení životních situací


Odpady Odpady

informace o odpadech


Poskytovatelé Poskytovatelé

sociálních služeb. (PDF)Aktuální zprávy z města

Čtěte také novou rubriku Aktuality z radnice

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Úředník - samostatný/á odborný/á referent/ka památkové péče odboru územního rozvoje a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav"

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

Tajemnice MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje

 

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e

 

v ý b ě r o v é   ř í z e n í

 

na obsazení pracovní pozice „Úředník-samostatný/á odborný/á referent/ka

 

památkové péče odboru územního rozvoje a památkové péče

 

  MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“

 

-          místo výkonu práce : Praha 1, nám. Republiky 3

 

-     pracovní poměr:         na dobu neurčitou

 

-          pracovní úvazek:        40 hod./týden

 

-          platové zařazení:         platová třída 10 dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších

 

předpisů

 

-          předpokládaný termín nástupu : květen 2013

 

Charakteristika vykonávané práce: zabezpečování výkonu státní správy na úseku státní památkové

 

péče dle zák.č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Předpoklady

 

-          vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

 

-          dle § 4 zák.č.312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 

Požadavky:

 

-          organizační a řídící schopnosti

 

-          komunikativnost a flexibilita

 

-          znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B

 

-          praxe v oboru a osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku památkové péče vítány

 

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:

 

-          jméno, příjmení, titul

 

-          datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu

 

-          číslo občanského průkazu (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

 

-          datum a vlastnoruční podpis uchazeče, tel. kontakt

 

K přihlášce zájemce dále přiloží:

 

-          strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání

 

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením)

 

-          ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky:

 

-          poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

 

      Masarykovo nám.1, 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav

 

-          podací razítko nejpozději s datem 29.03.2013 nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs

 

      nad Labem – Stará Boleslav, budova radnice Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad     

 

      Labem – Stará Boleslav nejpozději do 29.03.2013 do 12.00 hod.

 

-     obálka musí být označena : „VŘ – PP“

 

-          přihlášku nelze zasílat elektronicky

 

Bližší informace podá: vedoucí odboru územního rozvoje a památkové péče Ing. Havlíček ,

 

             tel. 326 909 152.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

 21.07.2014 Kočárovna slouží místním i turistům [*.pdf, 118 kB]
download
zobrazit text
15.07.2014 Úsek evidence řidičů na pracovišti v Biskupské ulici 7 v Praze bude od 4. do 15. srpna 2014 z technických důvodů uzavřen [*.pdf, 209 kB]
download
zobrazit text
14.07.2014 Aktuální zprávy o nemocnici v Brandýse n/l-St. Boleslavi [*., 288 kB]
download
zobrazit text
11.07.2014 Informace o návrhu koncepce "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje" [*.pdf, 370 kB]
download
08.07.2014 Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí - Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020 [*.pdf, 492 kB]
download
08.07.2014 Informace o návrhu koncepce Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020 [*.pdf, 185 kB]
download
01.07.2014 Oznámení Finančního úřadu Středočeského kraje - uzavření územního pracoviště v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi ve dnech 10. a 11. července 2014 [*., 288 kB]
download
zobrazit text
30.06.2014 Chcete zdarma publikovat svoji firmu na nových městských webových stránkách ? [*.doc, 135 kB]
download
zobrazit text
26.06.2014 Pozvánka na 30. veřejné zasedání zastupitelstva města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav konaného dne 3. července 2014 v prostorách tělocvičny ZŠ ve Staré Boleslavi [*.PDF, 215 kB]
download
26.06.2014 Informace o závěru zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření sportovního centra FK Brandýs" [*.pdf, 182 kB]
download
24.06.2014 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Úředník/úřednice - referent/ka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav [*.pdf, 75 kB]
download
 

 

Z kultury

27.07.2014 - AMEROPA 2014Pro zvětšení písma stiskněte CTRL + (u PC) nebo CMD + (u Apple).

Anketní otázka

Momentálně nemáme žádnou anketní otázku

.. [100%]
..

Celkem hlasů: 50

Důležité telefony

Městský úřad
Telefonní seznam naleznete zde.


Informační centrum
+420 326 909 188
+420 731 660 933
+420 731 681 274

Městská policie
+420 326 909 158
+420 724 184 073

Policie ČR: 158

Hasiči: 150
Ohlašovna požárů: 326 902 983
(SBD Brandýs n.L.)

Záchranka: 155

Tísňová volání: 112

Informační SMS služba města: 736 300 281
Jak si zaregistrovat SMS službu

Správa DPG Invent | Redakční systém EdgeFrame CMS | Kreativní zpracování PositiveZero.co.uk