Doprava Doprava

Informace o dopravě


Návody Návody

Řešení životních situací


Odpady Odpady

informace o odpadech


Poskytovatelé Poskytovatelé

sociálních služeb. (PDF)Aktuální zprávy z města

Čtěte také novou rubriku Aktuality z radnice

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Úředník - samostatný/á odborný/á referent/ka památkové péče odboru územního rozvoje a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav"

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

Tajemnice MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje

 

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e

 

v ý b ě r o v é   ř í z e n í

 

na obsazení pracovní pozice „Úředník-samostatný/á odborný/á referent/ka

 

památkové péče odboru územního rozvoje a památkové péče

 

  MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“

 

-          místo výkonu práce : Praha 1, nám. Republiky 3

 

-     pracovní poměr:         na dobu neurčitou

 

-          pracovní úvazek:        40 hod./týden

 

-          platové zařazení:         platová třída 10 dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších

 

předpisů

 

-          předpokládaný termín nástupu : květen 2013

 

Charakteristika vykonávané práce: zabezpečování výkonu státní správy na úseku státní památkové

 

péče dle zák.č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Předpoklady

 

-          vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

 

-          dle § 4 zák.č.312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 

Požadavky:

 

-          organizační a řídící schopnosti

 

-          komunikativnost a flexibilita

 

-          znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B

 

-          praxe v oboru a osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku památkové péče vítány

 

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:

 

-          jméno, příjmení, titul

 

-          datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu

 

-          číslo občanského průkazu (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

 

-          datum a vlastnoruční podpis uchazeče, tel. kontakt

 

K přihlášce zájemce dále přiloží:

 

-          strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání

 

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením)

 

-          ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky:

 

-          poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

 

      Masarykovo nám.1, 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav

 

-          podací razítko nejpozději s datem 29.03.2013 nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs

 

      nad Labem – Stará Boleslav, budova radnice Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad     

 

      Labem – Stará Boleslav nejpozději do 29.03.2013 do 12.00 hod.

 

-     obálka musí být označena : „VŘ – PP“

 

-          přihlášku nelze zasílat elektronicky

 

Bližší informace podá: vedoucí odboru územního rozvoje a památkové péče Ing. Havlíček ,

 

             tel. 326 909 152.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

  

 

Z kultury

01.09.2014 - Nábor dětí do atletického oddílu pro školní rok 2014/2015

Pořádá: Atletický oddíl TJ Slavoj Stará Boleslav, vedoucí náboru Alena Tesařová a Vojtěch Holoubek Dne 1.9.2014 od 16 do 18 hodin Místo: Atletické středisko Emila Zátopka v Houštce, Stará Boleslav. Nábor dětí do atletického oddílu pro školní rok 2014/2015 Dostavte se prosím k oplocenému malému multifunkčnímu hřišti po levé straně stadionu (míněno od vchodu) Určeno pro děti ročníku 2008 a starší!!! Děti ať sebou mají vhodnou obuv a oblečení, vodu na osvěžení - děti si vyzkouší překážkovou dráhu, sprint, hod raketkou a skok do dálky. Poznámka: Z kapacitních důvodů atletický oddíl letos nebude otevírat novou tréninkovou skupinku. Nábor bude talentový pro doplnění stávajících tréninkových skupin!!!

Pro zvětšení písma stiskněte CTRL + (u PC) nebo CMD + (u Apple).

Anketní otázka

Momentálně nemáme žádnou anketní otázku

.. [92%]
..

Celkem hlasů: 158

Důležité telefony

Městský úřad
Telefonní seznam naleznete zde.


Informační centrum
+420 326 909 188
+420 731 660 933
+420 731 681 274

Městská policie
+420 326 909 158
+420 724 184 073

Policie ČR: 158

Hasiči: 150
Ohlašovna požárů: 326 902 983
(SBD Brandýs n.L.)

Záchranka: 155

Tísňová volání: 112

Informační SMS služba města: 736 300 281
Jak si zaregistrovat SMS službu

Správa DPG Invent | Redakční systém EdgeFrame CMS | Kreativní zpracování PositiveZero.co.uk