Doprava Doprava

Informace o dopravě


Návody Návody

Řešení životních situací


Odpady Odpady

informace o odpadech


Poskytovatelé Poskytovatelé

sociálních služeb. (PDF)Aktuální zprávy z města

Čtěte také novou rubriku Aktuality z radnice

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Úředník - samostatný/á odborný/á referent/ka památkové péče odboru územního rozvoje a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav"

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

Tajemnice MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje

 

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e

 

v ý b ě r o v é   ř í z e n í

 

na obsazení pracovní pozice „Úředník-samostatný/á odborný/á referent/ka

 

památkové péče odboru územního rozvoje a památkové péče

 

  MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“

 

-          místo výkonu práce : Praha 1, nám. Republiky 3

 

-     pracovní poměr:         na dobu neurčitou

 

-          pracovní úvazek:        40 hod./týden

 

-          platové zařazení:         platová třída 10 dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších

 

předpisů

 

-          předpokládaný termín nástupu : květen 2013

 

Charakteristika vykonávané práce: zabezpečování výkonu státní správy na úseku státní památkové

 

péče dle zák.č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Předpoklady

 

-          vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

 

-          dle § 4 zák.č.312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 

Požadavky:

 

-          organizační a řídící schopnosti

 

-          komunikativnost a flexibilita

 

-          znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B

 

-          praxe v oboru a osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku památkové péče vítány

 

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:

 

-          jméno, příjmení, titul

 

-          datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu

 

-          číslo občanského průkazu (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

 

-          datum a vlastnoruční podpis uchazeče, tel. kontakt

 

K přihlášce zájemce dále přiloží:

 

-          strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání

 

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením)

 

-          ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky:

 

-          poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

 

      Masarykovo nám.1, 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav

 

-          podací razítko nejpozději s datem 29.03.2013 nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs

 

      nad Labem – Stará Boleslav, budova radnice Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad     

 

      Labem – Stará Boleslav nejpozději do 29.03.2013 do 12.00 hod.

 

-     obálka musí být označena : „VŘ – PP“

 

-          přihlášku nelze zasílat elektronicky

 

Bližší informace podá: vedoucí odboru územního rozvoje a památkové péče Ing. Havlíček ,

 

             tel. 326 909 152.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

 17.04.2014 Upozornění Územního pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj [*.pdf, 248 kB]
download
17.04.2014 Pozvánka na 27. veřejné zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. dubna 2014 v prostorách zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi [*.PDF, 181 kB]
download
15.04.2014 Městský běh Brandýsem a Boleslaví [*., 284 kB]
download
zobrazit text
11.04.2014 Omezení provozu pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů ve staré Boleslavi [*., 284 kB]
download
zobrazit text
09.04.2014 Svoz odpadů 2014 [*.pdf, 157 kB]
download
08.04.2014 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Úředník - referent/ka odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav" [*.pdf, 74 kB]
download
03.04.2014 Dočasná změna trasy a zastávek pro linky PID 346, 376, 405, 406, 407, 417, 419, 420, 471, 472, 477 a 478 v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi [*.pdf, 78 kB]
download
02.04.2014 Zvláštní užívání komunikace a objížďka 26.4.2014 (Městský běh Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) [*.pdf, 6536 kB]
download
28.03.2014 Přerušení dodávky vody v lokalitě Brandýs nad Labem ve čtvrtek 10. dubna 2014 [*.pdf, 257 kB]
download
zobrazit text
26.03.2014 Přerušení dodávky vody ve čtvrtek 10.4.2014 v lokalitě Brandýs nad Labem [*.pdf, 257 kB]
download
26.03.2014 Přerušení dodávky vody v pátek 11.4.2014 v lokalitě Stará Boleslav [*.pdf, 209 kB]
download
26.03.2014 Přijďte v úterý 22. dubna na brandýský zámek na debatu nad otázkami současného vývoje ekonomiky [*.pdf, 183 kB]
download
zobrazit text
26.03.2014 Upozornění na uzavření pokladny Městského úřadu v Brandýse nad Labem, Masarykovo nám. 1 ve čtvrtek 27. března 2014 [*., 284 kB]
download
zobrazit text
20.03.2014 Oznámení o dopravním omezení po dobu akce „Rekonstrukce a dopravní řešení komunikace Plantáž ve městě Brandýs nad Labem [*.pdf, 2920 kB]
download
zobrazit text
 

 

Z kultury

22.04.2014 - Skončila ekonomická krize nebo si jen vybírá oddechový čas? - debata

Debata nad otázkami současného vývoje ekonomiky na téma Skončila ekonomická krize nebo si jen vybírá oddechový čas? úterý 22. dubna od 18.30 hodin brandýský zámek Diskutovat budou tři významní ekonomové: Ing. et Ing. Jan Skopeček, člen výkonné rady ODS a předseda regionálního sdružení Středočeský kraj Prof. Ing. Josef Šíma, PhD., rektor vysoké školy CEVRO Institut PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc., výkonný ředitel Institutu Václava Klause Debatu bude moderovat Ing. Jaroslav Vomastek, MBA. Využijte příležitost seznámit se s názory renomovaných ekonomů spjatých s naším městem. Akce se koná pod záštitou starosty města Ing. Ondřeje Přenosila.

Pro zvětšení písma stiskněte CTRL + (u PC) nebo CMD + (u Apple).

Střední Polabí

Anketní otázka

V „Aktualitách“ pod názvem Digitalizovat naše kina? je popis situace našich kin. Mají se naše kina („kamenné“ v Brandýse a letní v Boleslavi) vybavit digitální technologií, aby mohly promítat filmy dnes distribuované pouze v digitální podobě?

ano [77%]
ano

ne [23%]
ne

Celkem hlasů: 696

Důležité telefony

Městský úřad
Telefonní seznam naleznete zde.


Informační centrum
+420 326 909 188
+420 731 660 933
+420 731 681 274

Městská policie
+420 326 909 158
+420 724 184 073

Policie ČR: 158

Hasiči: 150
Ohlašovna požárů: 326 902 983
(SBD Brandýs n.L.)

Záchranka: 155

Tísňová volání: 112

Informační SMS služba města: 736 300 281
Jak si zaregistrovat SMS službu

Správa DPG Invent | Redakční systém EdgeFrame CMS | Kreativní zpracování PositiveZero.co.uk