Doprava Doprava

Informace o dopravě


Návody Návody

Řešení životních situací


Odpady Odpady

informace o odpadech


Poskytovatelé Poskytovatelé

sociálních služeb. (PDF)Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
  číslo účtu: 19-185428504/0600
 6. Identifikační číslo(IČ): 00240079
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ):CZ00240079
 8. Dokumenty
 9. 8.1.Seznam hlavních dokumentů   8.2.Rozpočet
 10. Žádosti o informace
  (místo a způsob, jak získat příslušné informace).
 11. Příjem žádostí a dalších podání
  (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)
 12. Opravné prostředky
  (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)
 13. Formuláře
  (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
 14. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  (popisy postupů pro řešení životních situací)
 15. Nejdůležitější předpisy
  (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
 16. Sazebník úhrad za poskytování informací
 17. Licenční smlouvy
 18. 16.1. Vzory licenčních smluv
  16.2. Výhradní licence
 19. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  (o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
 20. 17.1. Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.
 21. Seznam organizací
  (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
 

 

Z kultury

25.09.2014 - Peru - nadoblačná říše Inků

Oblastní muzeum Praha-východ a Pavel Heřtus Vás srdečně zvou na přednášku Peru - nadoblačná říše Inků 25. 9. 2014 od 17:00 v Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi Oblastní muzeum Praha-východ, p. o., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí čp. 97, www.muzeumompv.cz

Pro zvětšení písma stiskněte CTRL + (u PC) nebo CMD + (u Apple).

Anketní otázka

Momentálně nemáme žádnou anketní otázku

.. [94%]
..

Celkem hlasů: 217

Důležité telefony

Městský úřad
Telefonní seznam naleznete zde.


Informační centrum
+420 326 909 188
+420 731 660 933
+420 731 681 274

Městská policie
+420 326 909 158
+420 724 184 073

Policie ČR: 158

Hasiči: 150
Ohlašovna požárů: 326 902 983
(SBD Brandýs n.L.)

Záchranka: 155

Tísňová volání: 112

Informační SMS služba města: 736 300 281
Jak si zaregistrovat SMS službu

Správa DPG Invent | Redakční systém EdgeFrame CMS | Kreativní zpracování PositiveZero.co.uk